lyhyesti logiikkaporteista

Logiikkaportti lukee jatkuvasti yhtä tai useampaa digitaalista signaalia (nolla tai ykkönen) ja antaa niiden nykyisestä tilasta riippuen jatkuvasti ulos nollan tai ykkösen.

yksiottoinen portti

Ainoa yksiottoinen logiikkaportti on nimeltään NOT eli EI eli invertteri. Kuvassa alla on sen amerikkalainen piirrosmerkki, jossa A on sisäänmeno ja Q ulostulo.

invertteri

Invertterin toimintaperiaate on yksinkertainen: jos A on 0 niin Q on 1, ja jos A on 1 niin Q on 0. Sama selviää alla olevasta totuustaulusta eli taulukosta, jonka jokaisella rivillä on yksi sisäänmenojen yhdistelmä ja niitä vastaava ulostulo.

A Q
0 1
1 0

kaksiottoiset portit

Kaksiottoisia logiikkaportteja on jo paljon enemmän. Yleisimmät ovat AND eli JA, NAND eli JA-EI, OR eli TAI, NOR eli TAI-EI, XOR eli EHDOTON-TAI ja XNOR eli EHDOTON-TAI-EI. Kuvassa alla on niiden amerikkalaiset piirrosmerkit. Sisäänmenot ovat A ja B, ja ulostulo on Q.

kaksiottoisia logiikkaportteja

Porttien toimintaperiaatteet:

Totuustaulut:

A B Q
AND NAND OR NOR XOR XNOR
0 0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 1 0 1 0
1 0
1 1 1 0 1 0 0 1

Huomaa:

kolmi- ja useampiottoiset portit

Yleisimmät kolmi- ja useampiottoiset logiikkaportit toimivat paljolti kaksiottoisten lailla:

Näidenkään porttien tapauksessa sisäänmenosignaalien järjestyksellä ei ole väliä, vaan vain sillä, moniko niistä on ykkönen.

porttien muodostaminen muista porteista

Pelkistä NAND-porteista voidaan rakentaa mikä tahansa muu portti, samoin pelkistä NOR-porteista.

porttien muodostaminen NAND-porteista

Kaavioiden yksinkertaistamiseksi inverttereiksi kytketyt NAND-portit on piirretty inverttereinä.

NOT
AND
OR
NOR
XOR
XNOR

porttien muodostaminen NOR-porteista

Kaavioiden yksinkertaistamiseksi inverttereiksi kytketyt NOR-portit on piirretty inverttereinä.

NOT
OR
AND
NAND
XNOR
XOR

logiikkapiirejä 7400-sarjassa

aiheesta muualla